objavljeno 22.01.2021. god.

Magnetna rezonanca je visoko sofisticirana radioliška dijagnostička metoda poznata još od 1946. godine, kada je koristila samo za hemijsku analizu i biološke naučne studije. Od 1973. godine, magnetna rezonanca se razvila u tehnološkom smislu i od tada se koristi u medicinskoj radiološkoj dijagnostici uz velike potencijalne mogućnosti.

objavljeno 20.01.2021. god.

Liječenje ožiljaka nije jednostavno. Izgled ožiljka, ma kako to čudno bilo, mnogo više ovisi o pacijentu nego o hirurgu.

Poboljšanje se može očekivati kada je izvorni ožiljak nastao prekomjernom proliferacijom fibroblasta, kao što je slučaj kod otvorenih rana, opekotina i inficiranih rana.

Prikazane su dvije (2) objave po stranici. Za ostale, kliknite dugme 'prethodne/novije objave'.