objavljeno 22.01.2021. god.

Magnetna rezonanca je visoko sofisticirana radioliška dijagnostička metoda poznata još od 1946. godine, kada je koristila samo za hemijsku analizu i biološke naučne studije. Od 1973. godine, magnetna rezonanca se razvila u tehnološkom smislu i od tada se koristi u medicinskoj radiološkoj dijagnostici uz velike potencijalne mogućnosti.

objavljeno 14.01.2021. god.

DIGITALNA ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je dijagnostička metoda koja na neinvazivan i komforan način vrši pregled funkcije mozga.

Kompletan postupak snimanja u budnosti traje oko 20 do 40 minuta, a u spavanju oko 30 minuta.

Prikazane su dvije (2) objave po stranici. Za ostale, kliknite dugme 'prethodne/novije objave'.