objavljeno 14.05.2021. god.

Lista bolesti u bazi MEDEX.EMIS sadrži preko 11,700 zapisa klasificiranih u skladu sa 10. revizijom Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema. U pitanju je sistem klasifikacije bolesti kojeg propisuje Kolaborativni centar WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) za metodologiju statistike bolesti.

objavljeno 14.05.2021. god.

Lista lijekova u bazi MEDEX.EMIS sadrži preko 6,800 zapisa klasificiranih u skladu sa anatomsko-terapijsko-kemijskom (ATK) klasifikacijom. U pitanju je sistem klasifikacije lijekova kojeg propisuje Kolaborativni centar WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) za metodologiju statistike lijekova.

Prikazane su dvije (2) objave po stranici. Za ostale, kliknite dugme 'prethodne/novije objave'.