Uputstvo o on-line zakazivanju pregleda

Sistem www.medex.emis omogućuje on-line zakazivanje pregleda od strane samih pacijenata. Sve što je potrebno je računar, tablet ili mobitel i - internet konekcija!.

Postupak

Postupak on-line zakazivanja pregleda je krajnje jednostavan:

 1. odaberite bilo kojeg doktora sa prikazane liste,
 2. odaberite datum pregleda,
 3. odaberite jedan od slobodnih termina (satnica),
 4. navedite Vaše ime, prezime, broj telefona i e-mail,
 5. kliknete na dugme 'Pošalji'

Napomena: nakon uspješnog slanja on-line rezervacije, osoblje klinike će Vas kontaktirati putem navedenog telefona i potvrditi (ili ne-potvrditi) termin Vaše rezervacije. Također, odmah nakon slanja Vaše rezervacije će vam sistem automatski poslati odgovsarajući e-mail sa potvrdom o primitku Vaše rezervacije. U e-mailu će se navesti i broj tiketa koji je auotomatski kreiran za datu rezervaciju i kojeg možete koristiti u daljnjoj komunikaciji s klinikom.

Važno: e-mail kojeg navedete mora biti Vaš lični i mora biti validan!

Potvrda o primitku nove rezervacije termina

Sistem www.medex.emis koristi uobičajen metod za verifikaciju novih rezervacija. Postupak se sastoji u sljedećem:

 1. nakon što ste unijeli sve tražene podatke prilikom kreiranja on-line rezervacije pregleda, sistem automatski šalje e-mail na navedenu e-mail adresu sa naslovom "Potvrda o prijemu nove rezervacije pregleda",
 2. proslijeđeni e-mail morate otvoriti na uobičajen način,
 3. u tekstu e-maila se nalazi i odgovarajući link (poveznica) sa tekstom "kliknite ovdje" na kojeg trebate kliknuti,
 4. na taj način ćete automatski biti preusmjereni na sistem www.medex.emis, sa prikazom svih elemenata Vaše rezervacije.

Prijava na sistem

Ukoliko imate namjeru ponovo koristiti sistem medex.emis, preporučuje se kreiranje Vašeg individualnog profila na sistemu (registracija). Postupak registracije novog korisnika je opisan na linku Registracija i ovdje ga nećemo ponavljati. Nakon uspješne registracije pristup Vašim podatcima, ukljućujući sve termine koji surezervisani i zakazani, će Vam biti omogućen. U tom smislu je prvo potrebno prijaviti se na sistem. Postupak je sljedeći:

 1. prvo kliknemo na izbornik 'Prijava',
 2. nakon prikaza prijavne forme unesemo
 3. e-mail,
 4. pristupnu lozinku i
 5. na kraju kliknemo na 'Prijavi se'.

Lozinke

U slučaju da smo zaboravili pristupnu lozinku možemo kliknuti na link (poveznicu) 'Zaboravili ste svoju lozinku?'. U tom slučaju je potrebno prvo navesti korisničko ime, nakon čega će Vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa daljnjim informacijama.

Lozinka se nakon registracije u svakom trenutku može promijeniti. Postupak je da se prvo prijavimo na sistem, nakon čega nam se aktivira izbornik 'Profil' u gornjem desnom uglu. Nakon otvaranja profila, kliknemo na link (poveznicu) 'Promijenite Vašu lozinku' i unesemo novu lozinku po želji.

Napomena: pristupne lozinke su enkriptirane naprednim 256-bitnim algoritmom i nemoguće ih je spoznati. Zato u slučaju da smo lozinku zaboravili, možemo samo kreirati novu nakon odabira opcije 'Zaboravili ste svoju lozinku?'.

Sigurnost

Sistem www.medex.emis ulaže sve raspoložive resurse kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka. Vaši su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa ili neovlaštenog izdavanja.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena načina registracije, prijave i rada na sistemu medex.emis bit će objavljena uz ovo objašnjenje, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.